แก้ไข้หวัดอย่างง่าย ๆ ไม่เสียสตางค์ด้วยดอกหญ้าแพรก

หญ้าแพรก เป็นวัชพืช ลำต้นแผ่ราบไปตามพื้นดิน หรือไหลลงไปตามดิน (stolon) แตกรากตามข้อทุกข้อที่แตะผิวดิน มีลำต้นบางส่วนอยู่ใต้ดินเรียกว่า rhizome ลำต้นไหลไปตามดินได้ประมาณ 10 เมตร ส่วนที่เราเห็นเหมือนว่าเป็นต้นของหญ้าแพรกแท้จริงแล้ว คือส่วนที่เป็นใบหรือก้านใบ ใบเป็นรูปหอกปลายแหลม (acuminate) มีขนปกคลุม แต่บริเวณด้านหน้าใบจะมีขนยาวกว่าหลังใบ ใบอ่อน โผล่จากยอดแบบม้วน ออกดอกเป็นช่อกระจะ (raceme) ที่ปลายยอด ในช่อกระจะมีช่อย่อยอีก 3-6 ช่อย่อย มี 2 ดอกในช่อย่อย (spikelet) แต่จะมองเห็นเป็นดอกเดียว เพราะอีกดอกหนึ่งลดรูปเป็นเส้นแนบติดกับดอกสมบูรณ์เพศ เรียงตัวเหลื่อมกันบนแกนด้านเดียวไม่มีก้านดอก (sessile) อับเกสร (anther) มี 3 อับสีเหลือง ออกดอกตลอดทั้งปี